Επιλογές >>
 
   
 
 
 
 
 
 

Εμπορικός Σύλλογος > Δραστηριότητες

 

Η δραστηριότητα που αναπτύσσει ο Εμπορικός Σύλλογος Ελασσόνας για την εκπλήρωση του σκοπού του, αφορά κάθε θέμα που ενδιαφέρει τον εμπορικό κόσμο της Ελασσόνας και προωθεί την ανάπτυξή του.


Οι τομείς δράσης του Εμπορικού Συλλόγου Ελασσόνας είναι:

 1. Γενικότερα συνδικαλιστικά και ειδικότερα κλαδικά θέματα.
 2. Θέματα λειτουργίας της εμπορικής αγοράς της πόλης, αλλά και ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής της Ελασσόνας.
 3. Ανάπτυξη και τεχνολογική προσαρμογή των εμπορικών επιχειρήσεων της Ελασσόνας στα σύγχρονα οικονομικά δεδομένα και τις νέες τεχνολογίες
 4. Ευρύτερα κοινωνικά θέματα

Οι επιμέρους δραστηριότητες του Εμπορικού Συλλόγου Ελασσόνας είναι:
 • Συμμετοχή στις αντίστοιχες επιτροπές και συμβούλια Επιμελητηρίων και άλλων συνδικαλιστικών οργάνων.
 • Συμμετοχή στις διοικήσεις ανώτερων συνδικαλιστικών οργάνων όπως η Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Θεσσαλίας και η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου.
 • Με την αποστολή εγγράφων παρεμβάσεων ή με παραστάσεις στις αρμόδιες για κάθε θέμα αρχές ή φορείς
 • Με την ευρύτερη ενημέρωση του κοινού για τα θέματα του εμπορικού κόσμου της Ελασσόνας μέσα από δελτία τύπου, άρθρα και συνεντεύξεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
 • Με την υποβολή προτάσεων και την υλοποίηση έργων που στηρίζουν την ανάπτυξη και τεχνολογική προσαρμογή των μελών του Συλλόγου
Ο Εμπορικός Σύλλογος Ελασσόνας αναγνωρίζοντας ότι βασικός παράγοντας για την επίτευξη των στόχων του είναι η μεταφορά γνώσης και τεχνογνωσίας προς τις επιχειρήσεις μέλη του, προωθεί την Ενημέρωση και Πληροφόρηση των μελών του μέσα από την διοργάνωση:
 • Ενημερωτικών Ημερίδων
 • Εκπαιδευτικών σεμιναρίων στα πλαίσια προγραμμάτων ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης

Με στόχο επίσης την υποστήριξη των επιχειρήσεων μελών του στην καθημερινή τους λειτουργία, ο Εμπορικός Σύλλογος Ελασσόνας παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Λογιστική και Νομική υποστήριξη
 • Διανέμει στα μέλη εγκυκλίους και νομοθεσία που αφορά τις εμπορικές επιχειρήσεις.
 • Λειτουργεί γραφείο στο οποίο μπορεί να απευθύνεται κάθε μέλος
 • Έχει δημιουργήσει και διαθέτει στα μέλη για χρήση αίθουσα υπολογιστών με σύνδεση στο Internet.

 
 
 
 
 
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
Γεωργάκη Ολυμπίου και Αλαμάνας
40200 Ελασσόνα
Τηλ: 24930 29591
Ε-mail: info@esel.gr
 
 
Copyright © 2011 Εμπορικός Σύλλογος Ελασσόνας
Created and Hosted by Itbiz