Επιλογές >>
 
   
 
 
 
 
 
 

Εμπορικός Σύλλογος > Διοίκηση

 
Τα όργανα διοίκησης του συλλόγου είναι:

α) Η Γενική Συνέλευση των μελών
β) Το Διοικητικό Συμβούλιο και
γ) Η Ελεγκτική Επιτροπή

 

Σύμφωνα με το καταστατικό του, ο Εμπορικός Σύλλογος Ελασσόνας διοικείται από επταμελές (7) Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση ανά διετία με μυστική ψηφοφορία.

Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και δύο μέλη.


Πρόεδρος:
Δημήτριος Οικονόμου Οικονόμου 46 2493022500
Αντιπρόεδρος:
Θωμάς Κίτσης Βενιζέλου  11 2493022205
Γεν. Γραμματέας:
Κλαίρη Τσάτσου - -
Αν. Γραμματέας:
Σταυρούλα Δάσσιου Βενιζέλου  60 2493022211
Ταμίας:
Ξυνού-Χαλκίδου Παρθενόπη Βενιζέλου 52 2493022734
Δημόσιες Σχέσεις:
Αχιλλέας Κίτσας - -
Μέλος:
Περσεφόνη Πακάκη 6ης Οκτωβρίου 117 2493025110
Πρόεδρος:
Δημήτριος Οικονόμου Οικονόμου 46 2493022500
Αντιπρόεδρος:
Θωμάς Κίτσης Βενιζέλου 11 2493022205
Γεν. Γραμματέας:
Άννα Γάτσα Βενιζέλου 20 2493023956
Αν. Γραμματέας:
Περσεφόνη Πακάκη 6ης Οκτωβρίου 117 2493025110
Ταμίας:
Παρθενόπη Ξυνού-Χαλκίδου Βενιζέλου 52 2493022734
Δημόσιες Σχέσεις:
Σταυρούλα Δάσσιου Βενιζέλου 60 2493022211
Μέλος:
Αθανάσιος Πιτένης Αργοναυτών 4 2493023833
          Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων και Προγραμμάτων Κατάρτισης η κα Κατσαμπή Δήμητρα.
 

Πρόεδρος:
Δημήτριος Οικονόμου Βενιζέλου 48 2493022256
Αντιπρόεδρος:
Ιωάννα Παπαχρήστου Βενιζέλου  42 2493023133
Γεν. Γραμματέας:
Σταυρούλα Δάσσιου Βενιζέλου 66 2493022211
Αν. Γραμματέας:
Ιωάννης Τρουμπούκης Βενιζέλου  54 2493023579
Ταμίας:
Ξυνού-Χαλκίδου Παρθενόπη Βενιζέλου 52 2493022734
Μέλος:
Μπαγιώτα Άννα Βενιζέλου 52 2493025166
Μέλος:
Καραμπάλιος Αθανάσιος Τέρμα Ομήρου 2493023435
 
1. Παναγιώτης Ξυνός                  1994 - 2003
2. Δημήτριος Οικονόμου                  2003 -30/09/2017


 

Από το σημείο αυτό μπορείτε να κατεβάσετε το καταστατικό του Εμπορικού Συλλόγου Ελασσόνας.

 
 
 
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
Γεωργάκη Ολυμπίου και Αλαμάνας
40200 Ελασσόνα
Τηλ: 24930 29591
Ε-mail: info@esel.gr
 
 
Copyright © 2011 Εμπορικός Σύλλογος Ελασσόνας
Created and Hosted by Itbiz