Επιλογές >>
 
   
 
 
 
 
 
 

Ενημέρωση > Νέα / Ανακοινώσεις

 
Αναλυτική παρουσίαση...

13/02/2014
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ ΕΜΠΟΡΟΥΣ

Ελασσόνα, 12/02/14

Ο Εμπορικός Σύλλογος Ελασσόνας ανακοινώνει πως, όσοι ήταν άμεσα ασφαλισμένοι σε Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης των οποίων οι κλάδοι υγείας υπάχθηκαν στο Ε.Ο.Π.Υ.Υ και απώλεσαν την ασφαλιστική τους ικανότητα ή είναι προστατευόμενα μέλη άμεσα, πρώην ασφαλισμένων, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο ΒΆ του άρθρου 3 της ΚΥΑ ΕΜΠ 5 17/11/2012, ΦΕΚ 3054 ΒΆ/18/11/12 «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), μπορούν να ενταχθούν σε ειδικό πρόγραμμα τεσσάρων μηνών για τη γενική κατηγορία και εννέα μηνών για την παρακολούθηση κύησης για τις γυναίκες που κυοφορούν.

Συγκεκριμένα οι συνάδελφοι έχουν δικαίωμα: 

  • Να επισκεφθούν τους συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ ιατρούς, ή τις μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας του ΕΣΥ (Κέντρα Υγείας, Νοσοκομεία) και να παραπεμφθούν για εξετάσεις.
  • Να πραγματοποιήσουν τις εξετάσεις σε όλα τα Δημόσια Νοσοκομεία του ΕΣΥ, αλλά και συμβεβλημένα με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ διαγνωστικά κέντρα, πολυϊατρεία.
  • Μετά την πραγματοποίηση των εξετάσεων, μπορούν να επισκεφθούν πάλι μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ή ιατρούς συμβεβλημένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ για αξιολόγηση των αποτελεσμάτων-διάγνωση.
Προϋποθέσεις ένταξης:
  • Το ατομικό εισόδημα των πρώην άμεσα ασφαλισμένων, προκειμένου για άτομα που υποβάλλουν ατομική φορολογική δήλωση να μην υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ. Στην περίπτωση έγγαμων που υποβάλλουν κοινή φορολογική δήλωση, το άθροισμα των ατομικών εισοδημάτων των δυο συζύγων να μην υπερβαίνει τα 25.000 ευρώ. Ως ατομικό εισόδημα λαμβάνεται υπόψη το ετήσιο ατομικό εισόδημα, όπως ορίζεται στο άρθρο 29 του ν.3986/2011, περί επιβολής έκτακτης εισφοράς. Για τη λειτουργία του συστήματος θα ληφθούν υπΆ όψιν τα στοιχεία του οικονομικού έτους 2013, όπου αυτά είναι διαθέσιμα. Εναλλακτικά θα γίνεται χρήση των στοιχείων του οικονομικού έτους 2012.
  • Να έχουν την Ελληνική Υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου κράτους-μέλους της ΕΕ, ή να είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα διαμονής στη χώρα και είναι νόμιμοι κάτοικοι αυτής.

 Το πρόγραμμα καλύπτει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Παροχή υπηρεσιών ιατρικής εξέτασης με επισκέψεις σε συμβεβλημένο με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ ιατρό ή μονάδες υγείας του ΕΣΥ (Κέντρα Υγείας ή Νοσοκομεία).
  • Δυνατότητα παραπομπής με αξιολόγηση από τον ιατρό για πραγματοποίηση βασικού πακέτου εξετάσεων ελέγχου κύησης, σύμφωνα με το τρίμηνο κύησης που διανύει η έγκυος, και καθ όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.
  • Πραγματοποίηση διαγνωστικών εξετάσεων, από συμβεβλημένα με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ διαγνωστικά κέντρα, Ιατρεία Ε.Ο.Π.Υ.Υ ή μονάδες υγείας του ΕΣΥ.
  • Αξιολόγηση /διάγνωση, οδηγίες ιατρού, και ότι περιλαμβάνεται ως παροχή υπηρεσίας προς την ωφελούμενη σύμφωνα με την επιστήμη και την ιατρική ένδειξη κατά την επίσκεψη για έλεγχο-παρακολούθηση κύησης.

Για συμμετοχή στο πρόγραμμα οι συνάδελφοι μπορούν να ενημερωθούν μέσω της ιστοσελίδας: http:// www.healthvoucher.gr/

Οι συνάδελφοι, μέλη του Συλλόγου που δεν έχουν πρόσβαση μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Συλλόγου τηλ. 2493029591 ή στο e-mail.: info@esel.gr


 
 
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
Γεωργάκη Ολυμπίου και Αλαμάνας
40200 Ελασσόνα
Τηλ: 24930 29591
Ε-mail: info@esel.gr
 
 
Copyright © 2011 Εμπορικός Σύλλογος Ελασσόνας
Created and Hosted by Itbiz