Επιλογές >>
 
   
 
 
 
 
 
 

Ενημέρωση > Νέα / Ανακοινώσεις

 
Αναλυτική παρουσίαση...

12/05/2014
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ (ΛΑΕΚ 1-25)
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ (ΛΑΕΚ 1-25)

Ο Εμπορικός Σύλλογος Ελασσόνας προτίθενται να υλοποιήσει επιδοτούμενο εκπαιδευτικό σεμινάριο, στο πλαίσιο της Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης ΛΑΕΚ 1-25.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:
Οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων , οι οποίες έχουν καταβάλλει στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά (0,45%) για το έτος 2014 και απασχολούν από 1-25 εργαζόμενους. 

Κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσης η μη συμμετοχή της επιχείρησης σε πρόγραμμα κατάρτισης ΛΑΕΚ για εργαζόμενους σε μικρές επιχειρήσεις

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  • Αίτηση Συμμετοχής &Υπεύθυνη Δήλωση της Επιχείρησης (δίνεται από τον Εμπορικό Σύλλογο Ελασσόνας)
  • Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας του υποψήφιου καταρτιζόμενου.
  • Νόμιμο παραστατικό από τη ΔΟΥ με το ΑΦΜ του υποψήφιου καταρτιζόμενου.
  • Φωτοτυπία της μπροστινής σελίδας του βιβλιαρίου καταθέσεων όπου θα φαίνεται το IBAN και ο αριθμός λογαριασμού του υποψήφιου καταρτιζόμενου.
  • Αντίγραφο του θεωρημένου για το έτος 2014 από το ΙΚΑ βιβλιάριο ασθενείας τους.

Σημειώνεται για το πρόγραμμα ότι:
Η υλοποίηση του προγράμματος θα ξεκινήσει μόλις εγκριθεί από τον ΟΑΕΔ και μέσα στο έτος 2014.
Το πρόγραμμα θα έχει συνολική διάρκεια 40 ώρες.
Η κατάρτιση θα λάβει μέρος εκτός του ωραρίου εργασίας στις εγκαταστάσεις του Εμπορικού Συλλόγου Ελασσόνας.
Στους καταρτιζόμενους θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις αλλά και εργαζόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, παρακαλούνται να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους το συντομότερο δυνατό, καθώς θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Πληροφορίες – Δηλώσεις Συμμετοχής :

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Τρίτη 27/05/2014
Γραμματεία Εμπορικού Συλλόγου Ελασσόνας
Τηλ. Επικοινωνίας: 2493029591


 
 
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
Γεωργάκη Ολυμπίου και Αλαμάνας
40200 Ελασσόνα
Τηλ: 24930 29591
Ε-mail: info@esel.gr
 
 
Copyright © 2011 Εμπορικός Σύλλογος Ελασσόνας
Created and Hosted by Itbiz