Επιλογές >>
 
   
 
 
 
 
 
 

Ενημέρωση > Νέα / Ανακοινώσεις

 
Αναλυτική παρουσίαση...

01/07/2014
Πρόγραμμα συμβουλευτικής γυναικείας επιχειρηματικότητας

 «Γυναικεία Κοινωνική Επιχειρηματικότητα: A path to equality» υλοποιείται από το

Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της πράξης 3.2.4. «Υποστήριξη των

Μ.Κ.Ο. (γυναικείων οργανώσεων)» (Α’ και Β’ Κύκλος) του Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013». Δικαιούχος είναι η «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού,

Διαχείρισης και Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων Του Υπουργείου Εσωτερικών

(ΕΥΣΥΔΕ-ΥΠΕΣ)»

Το έργο εστιάζει στην υποστήριξη γυναικών ευπαθών κοινωνικά ομάδων και συγκεκριμένα των

απομακρυσμένων αγροτικών περιοχών που διαθέτουν περιορισμένες δυνατότητες πρόσβασης

στην αγορά εργασίας και κατά συνέπεια δυσκολίες κοινωνικοοικονομικής ένταξης.

Οι δράσεις συμβουλευτικής υποστήριξης έχουν στόχο την ενδυνάμωση και την

κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση των ωφελούμενων γυναικών. Ενδεικτικά οι θεματικές

συμβουλευτικής θα αφορούν τη γυναίκα στις μικρές κοινωνίες και τα προβλήματα που

αντιμετωπίζει, την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας γυναικών, τους γυναικείους αγροτουριστικούς

συνεταιρισμούς, τις νέες αγορές για τοπικά αγροτικά προϊόντα, τους τρόπους προώθησης και

δικτύωσης, την Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων, τον Καταμερισμό αρμοδιοτήτων και τη

διοίκηση, τα Είδη και την ίδρυση επιχειρήσεων – προϋποθέσεις κ.α.


Περισσότερες πληροφορίες >

 
 
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
Γεωργάκη Ολυμπίου και Αλαμάνας
40200 Ελασσόνα
Τηλ: 24930 29591
Ε-mail: info@esel.gr
 
 
Copyright © 2011 Εμπορικός Σύλλογος Ελασσόνας
Created and Hosted by Itbiz