Επιλογές >>
 
   
 
 
 
 
 
 

Ενημέρωση > Νέα / Ανακοινώσεις

 
Αναλυτική παρουσίαση...

21/12/2018
Προκήρυξη προγράμματος για το Λιανικό Εμπόριο

Σας ενημερώνουμε ότι προκηρύχθηκε το πρόγραμμα «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας, Εμπόριο - Εστίαση- Εκπαίδευση», με προϋπολογισμό 60 εκατ. ευρώ. Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται α) στο λιανικό εμπόριο ΚΑΔ που ανήκουν στις κατηγορίες 45 και 47, β) στην παροχή υπηρεσιών εστίασης ΚΑΔ που ανήκουν στην κατηγορία 56) και γ) στην παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης ΚΑΔ που ανήκουν στις κατηγορίες 85 και 88 προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους. Στο πλαίσιο αυτό ενισχύονται επενδυτικά σχέδια για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, αναβάθμισης της υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και ενίσχυσης της εφοδιαστικής αλυσίδας (όπως περιγράφονται στο ενημερωτικό φυλλάδιο που επισυνάπτεται).

 

Περιφερειακή κατανομή για το Εμπόριο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

(σε ¤)

Εμπόριο

(σε ¤)

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα

33.000.000

11.000.000

Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη

8.400.000

2.800.000

Αττική

13.800.000

4.600.000

Στερεά Ελλάδα

2.400.000

800.000

Νότιο Αιγαίο

2.400.000

800.000

ΣΥΝΟΛΟ:

60.000.000,00

20.000.000

·     Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από  10.000 ¤ έως 150.000 ¤.

·     Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

·     Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) είναι η 6-2-2019 και καταληκτική η 19-4-2019.

·     Προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου:

1.   Να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας.

2.   Να διαθέτουν τουλάχιστον έναν εκ των επιλέξιμων ΚΑΔ.

3.   Να έχουν κατΆ ελάχιστον 1 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης.

 

Περισσότερες πληροφορίες >

 
 
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
Γεωργάκη Ολυμπίου και Αλαμάνας
40200 Ελασσόνα
Τηλ: 24930 29591
Ε-mail: info@esel.gr
 
 
Copyright © 2011 Εμπορικός Σύλλογος Ελασσόνας
Created and Hosted by Itbiz