Επιλογές >>
 
   
 
 
 
 
 
 

Ενημέρωση > Νέα / Ανακοινώσεις

 
Αναλυτική παρουσίαση...

26/11/2021
ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 

Έχοντας υπόψη:

  • Την από 14/09/2021 πρόσκληση του Εμπορικού Συλλόγου Ελασσόνας για την Επιλογή Στελεχών Υποστήριξης του Εμπορικού Συλλόγου Ελασσόνας, Συνδικαιούχου της Πράξης: «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5037604»

  • Τις υποβληθείσες αιτήσεις των υποψηφίων 

  • Τα από 16/11/2021 και 17/11/2021 Πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την αξιολόγηση των υποψηφίων 

  • Το από 23/11/2021 Πρακτικό Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου Ελασσόνας για την έγκριση του αποτελέσματος και της διαδικασίας επιλογής στελεχών Υποστήριξης του Εμπορικού Συλλόγου Ελασσόνας, Συνδικαιούχου της Πράξης: «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5037604»


Ανακοινώνονται τα παρακάτω  ονόματα των οριστικά επιτυχόντων:

  1. Σ*******Σ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  2. Τ****Ε  ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

Περισσότερες πληροφορίες >

 
 
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
Γεωργάκη Ολυμπίου και Αλαμάνας
40200 Ελασσόνα
Τηλ: 24930 29591
Ε-mail: info@esel.gr
 
 
Copyright © 2011 Εμπορικός Σύλλογος Ελασσόνας
Created and Hosted by Itbiz