Επιλογές >>
 
   
 
 
 
 
 
 

Ενημέρωση > Νέα / Ανακοινώσεις

 
Αναλυτική παρουσίαση...

13/02/2022
ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ :
ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ 2014-20 :
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ : 4309/1471/Α3 - 28/06/2019
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : 40131194-ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ : 40131194-ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ : 5041002
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ, (ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ) : 1.406.862,49 € Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ, (ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ) : 1.406.862,49 €
ΣΤΟΧΟΙ/ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ :
Αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των ΜΜΕ, κατά προτεραιότητα στους εννέα (9) στρατηγικούς τομείς της χώρας
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ο Δήμος Ελασσόνας σε συνεργασία με τον ΕΣΕ και τη σύμφωνη συμμετοχή επιχειρήσεων, προχωρά στη δημιουργία δομής Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου. Σκοπός της Πράξης είναι η δημιουργία ενός ισχυρού, ανταγωνιστικού και βιώσιμου κέντρου λιανικής πώλησης, ώστε η πόλη αλλά και η περιφέρεια να εξυπηρετείται με τρόπο που θα ενισχύεται η ζωτικότητα, η βιωσιμότητα και η ελκυστικότητα του κέντρου.
Η Πράξη αφορά την υλοποίηση στοχευμένων παρεμβάσεων αναβάθμισης της λειτουργικότητας και αισθητικής τμήματος της εμπορικής περιοχής της πόλης του Δήμου Ελασσόνας καθώς και παρεμβάσεων στην οργάνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται εντός της περιοχής αυτής, με υιοθέτηση και χρήση έξυπνων εφαρμογών.
Στην πράξη συμμετέχουν 90 επιχειρήσεις, από τις οποίες οι 61 είναι εμπορικές από τις 76 συνολικά που βρίσκονται στην περιοχή (80,26%).
Αναλυτικά οι παρεμβάσεις θα υλοποιηθούν σε χρονικό ορίζοντα 36 μηνών και θα κινηθούν σε δύο (2) βασικούς άξονες:
Α) κατηγορίες ενεργειών που υλοποιεί ο Δήμος :
1. Θα προχωρήσει στην ανάπλαση, συντήρηση και αποκατάσταση του Δημόσιου Χώρου με:
• Εκσυγχρονισμό υποδομών μέσω διαπλάτυνσης των πεζοδρομίων ώστε να οριοθετηθούν θέσεις στάθμευσης και δαπεδόστρωση με χυτό βοτσαλωτό, στην οδό 6ης Οκτωβρίου και στην κεντρική νησίδα, ανακατασκευής της πλακόστρωσης όλων των πεζοδρόμων με χυτό βοτσαλωτό και κυβόλιθο, ανακατασκευή ασφαλτόστρωσης 6ης Οκτωβρίου κι επίστρωσή της με τεχνητό κυβόλιθο και υπογειοποίηση κάδων απορριμμάτων
• Βελτίωση του μικροκλίματος μέσω τοποθέτησης κάδων απορριμμάτων, καθιστικών και στοιχείων φύτευσης και φωτιστικών σωμάτων διαμόρφωσης περιοχών φύτευσης κατά μήκος του πεζοδρομίου, εκατέρωθεν της πορείας των πεζών, στο κέντρο (με αυτόματη άρδευση) και ανάδειξης ανοιγμάτω των εμπορικών δρόμων με ανάρτηση ειδικών στοιχείων σήμανσης και σκίασης, καθώς και αστικού σχεδιασμού.
• Βελτίωση της κινητικότητας & προσβασιμότητας μέσω της κατασκευή οδεύσεων τυφλών και διαμόρφωση ραμπών και διαβάσεων ΑμεΑ, στα πεζοδρόμια της περιοχής.
2. Στην πόλη θα εγκατασταθούν και θα λειτουργούν συστήματα έξυπνη πόλης που περιλαμβάνουν:
Ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο (free wifi), Τηλεχειρισμό δημοσίων υποδομών και δικτύων, οδοφωτισμού και «έξυπνης» πληροφόρησης (οθόνες εξωτερικού χώρου και σύστημα διανομής περιεχομένου).
Ακόμα θα εγκατασταθεί σύστημα σύστημα «έξυπνης» στάθμευσης σε χώρους εκτός οδού.
3. Για την επιτυχή υποβολή της πράξης ο Δήμος ανέθεσε «Ενέργειες για την προετοιμασία του φακέλου πρότασης» σε εξωτερικό σύμβουλο.
4. Ακόμα η Πράξη περιλαμβάνει την υλοποίηση Ενεργειών Ωρίμανσης μετά την έγκρισή της όπως μελέτες εφαρμογής και τεύχη δημοπράτησης ΣΑΥ, ΦΑΥ καθώς και την έκδοση των απαραίτητων αδειοδοτήσεων.
5. Τέλος, θα απαιτηθεί η παροχή Συμβουλευτικών υπηρεσιών με αντικείμενο την παρακολούθηση υλοποίησης, την υποβολή Εκθέσεων Αναφορών κ.α. για την υλοποίηση της πράξης από το Δικαιούχο. Β) κατηγορίες ενεργειών που υλοποιεί ο ΕΣΕ που αφορούν:
1. Την ανάδειξη ταυτότητας της εμπορικής περιοχής, μέσω μιας σειράς παρεμβάσεων στις όψεις 61 εμπορικών και 29 άλλων επιχειρήσεων, που θα συμμετέχουν στην πράξη. Στόχος είναι η αναβάθμιση και αισθητική ενοποίηση των ωφελούμενων επιχειρήσεων της περιοχής παρέμβασης και παράλληλα ο σχεδιασμός ενιαίας ταυτότητας και συνολικού χαρακτήρα της εξωτερικής αισθητικής της «αγοράς» και του δημόσιου αστικού χώρου.
2. Την προβολή και προώθηση της εμπορικής περιοχής μέσα από μία σειρά δράσεων, όπως η δημιουργία δικτυακού τόπου και λογότυπου, ημερολογίου μέσων κοινωνικής δικτύωσης, προωθητικών ενεργειών και ενεργειών διασφάλισης συμμετοχής και συνεργασίας της κοινότητας.
3. Πρόσληψη προσωπικού για την υποστήριξη του Εμπορικού Συλλόγου στην υλοποίηση και παρακολούθηση της πράξης.
4. Έκδοση Αδειών μικρής κλίμακας για τις παρεμβάσεις στις επιχειρήσεις.
ΥΠΟΕΡΓΟ 1 :
Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την προετοιμασία πρότασης με σκοπό την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στο Δήμο Ελασσόνας στο πλαίσιο της Δράσης του ΕΠΑΝΕΚ με κωδ. 098 (Α/ΑΟΠΣ: 2658) και τίτλο «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» Φορέας υλοποίησης : Δήμος Ελασσόνας
ΥΠΟΕΡΓΟ 2 :
Ενέργειες και Διαδικασίες Μελετητικής Ωρίμανσης του έργου Φορέας υλοποίησης : Δήμος Ελασσόνας
ΥΠΟΕΡΓΟ 3 :
Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης για τον Δικαιούχο Φορέας υλοποίησης : Δήμος Ελασσόνας
ΥΠΟΕΡΓΟ 4 :
Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης για τον Συνδικαιούχο Φορέας υλοποίησης : Εμπορικός Σύλλογος Ελασσόνας
ΥΠΟΕΡΓΟ 5 :
Παρεμβάσεις Αναβάθμισης Δημοσίου Χώρου για τη δημιουργία του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου Φορέας υλοποίησης : Δήμος Ελασσόνας
ΥΠΟΕΡΓΟ 6 :
Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης και έξυπνης βιώσιμης κινητικότητας Φορέας υλοποίησης : Δήμος Ελασσόνας
ΥΠΟΕΡΓΟ 7 :
Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για την ανάδειξη ταυτότητας της εμπορικής περιοχής Φορέας υλοποίησης : Εμπορικός Σύλλογος Ελασσόνας
ΥΠΟΕΡΓΟ 8 :
Προβολή και προώθηση της εμπορικής περιοχής Φορέας υλοποίησης : Εμπορικός Σύλλογος Ελασσόνας
ΥΠΟΕΡΓΟ 9 :
Έκδοση Αδειών μικρής κλίμακας για παρεμβάσεις σε ωφελούμενες επιχειρήσεις
Φορέας υλοποίησης : Εμπορικός Σύλλογος Ελασσόνας

 
 
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
Γεωργάκη Ολυμπίου και Αλαμάνας
40200 Ελασσόνα
Τηλ: 24930 29591
Ε-mail: info@esel.gr
 
 
Copyright © 2011 Εμπορικός Σύλλογος Ελασσόνας
Created and Hosted by Itbiz