Επιλογές >>
 
   
 
 
 
 
 
 

Ενημέρωση > Εκπαίδευση

 
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναλυτικά...

23/10/2015
Προγράμματα Τεχνικών Ασφαλείας Β΄ και Γ΄ Κατηγορίας στην Ελασσόνα

            Ο Εμπορικός Σύλλογος Ελασσόνας σε συνεργασία με το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου (ΚΑΕΛΕ) Γραφείου Τρικάλων της ΕΣΕΕ, προτίθενται να υλοποιήσουν προγράμματα Τεχνικών Ασφαλείας Β΄ και  Γ΄ Κατηγορίας.

            Πρόκειται για την Επιμόρφωση εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας στις επιχειρήσεις τους εφόσον αυτές υπάγονται στην Β΄ και  Γ΄ κατηγορία σύμφωνα με το άρθρο 10 του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων  και απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους.

Επισημαίνεται ότι η μη τήρηση των διατάξεων και των ρυθμίσεων της νομοθεσίας για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας από τις επιχειρήσεις, επιβάλλει ποινικές και διοικητικές κυρώσεις του Ν.2639/1998.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Εμπορικού Συλλόγου Ελασσόνας  στο τηλ:24930 29591 (ώρες 9:00-13:00).

Οι αιτήσεις συμμετοχής διατίθενται στα γραφεία του Εμπορικού Συλλόγου Ελασσόνας  , Γ. Ολυμπίου & Αλαμάνας και στην  ηλεκτρονική σελίδα του Εμπορικού Συλλόγου Ελασσόνας www.esel.gr

Η υποβολή αιτήσεων στα γραφεία μας μπορεί να γίνει το αργότερο μέχρι  6 Νοεμβρίου  2015 και για τη συμμετοχή σε τμήματα θα τηρείται σειρά προτεραιότητας.
Περισσότερες πληροφορίες >

 
 
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
Γεωργάκη Ολυμπίου και Αλαμάνας
40200 Ελασσόνα
Τηλ: 24930 29591
Ε-mail: info@esel.gr
 
 
Copyright © 2011 Εμπορικός Σύλλογος Ελασσόνας
Created and Hosted by Itbiz